Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities

1a Klant: afnemer van een goed of dienst van Mila Educations.

1b Mila Educations: Mila Educations, Beatrixstraat 78, 1432HG Aalsmeer.

1c Bijles: Bijles Engels of Nederlands op verschillende niveaus.

1d Cursus: Een 5, 10 of 15 weken durende cursus Nederlands.

1e Privé cursus: Een 5, 10 of 15 weken durende cursus Nederlands voor één of twee personen.

Art.2 Bijles

2a Inschrijvingen kunnen per mail, telefonisch en via de website worden ingediend.

2b De kosten kunnen in overleg per bijles of per maand worden betaald, voorafgaand aan de bijles.

2c Indien er door omstandigheden een bijles uit valt kan deze in overleg verplaatst worden.

2d Bijlessen dienen 24 uur van te voren worden afgezegd.

Art. 3 Cursussen

3a Inschrijvingen kunnen per mail, telefonisch en via de website worden ingediend.

3b De kosten dienen voor aanvang van de cursus overgemaakt te worden op onze rekening: 1430.48.872 t.n.v. Mila Educations.

3c Geen restitutie van het cursusgeld bij voortijdige beëindiging of bij het missen van lessen.

3d Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een cursus, kan Mila Educations die cursus annuleren.

3e Indien er door omstandigheden een les uit valt, wordt deze in overleg met de groep verplaatst.

Art. 4 Privé cursus Nederlands

4a Inschrijvingen kunnen per mail, telefonisch en via de website worden ingediend.

4b De kosten dienen voor aanvang van de cursus overgemaakt te worden op onze rekening: 1430.48.872 t.n.v. Mila Educations.

4c Geen restitutie van het cursusgeld bij voortijdige beëindiging of bij het missen van lessen.

4d Indien er door omstandigheden een les uit valt, wordt deze in overleg met de klant verplaatst.

Art. 5 Lesmateriaal

5a De door de klanten aangeschafte boeken zijn eigendom van de klant.

5b Het extra lesmateriaal dat door Mila Educations wordt verschaft, mag niet worden gekopieerd en/of worden doorgegeven aan derden.

Art. 6 Privacy

6a Alle persoonlijke gegevens van de klanten worden als vertrouwelijk behandeld en worden dus niet doorgegeven aan derden.

6b Persoonlijke gegevens van klanten worden door Mila Educations uitsluitend gebruikt om informatie te verstrekken. Doordat de klant zijn/ haar gegevens invoert geeft hij/ zij hier toestemming voor.