Warunki

Art. 1 Użyte w regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1a Klient: nabywca usług lub towaru Mila Educations.

1b Mila Educations: Mila Educations, Beatrixstraat 78, 1432HG Aalsmeer.

1c Korepetycje: Korepetycje języka angielskiego lub niderlandzkiego na różnych poziomach.

1d Kurs: 5, 10 lub 15 tygodniowy kurs języka niderlandzkiego.

1e Prywatny kurs: 5, 10 lub 15 tygodniowy kurs języka niderlandzkiego dla 1 lub 2 osób.

Art. 2 Korepetycje

2a Zapisy na korepetycje przyjmujemy telefonicznie, mailem lub poprzez formularz na naszej stronie.

2b Zapłata za korepetycje przed każdymi zajęciami lub raz w miesiącu.

2c W przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych, korepetycje odbędą się w innym terminie, uzgodnionym z klientem.

2d Odwołanie koreptycji jest możliwe w wyjątkowych przypadkach i z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Art. 3 Kursy

3a Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie, mailem lub poprzez formularz na naszej stronie.

3b Zapłata za kurs przed rozpoczęciem kursu na nasze konto: 1430.48.872 Mila Educations.

3c W razie wcześniejszego przerwania nauki, nie przysługuje zwrot zapłaty.

3d Jeżeli będzie niedostateczna ilość zgłoszeń, Mila Educations może odwołać kurs.

3e W przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych, lekcja odbędzie się w innym terminie, uzgodnionym z grupą.

Art. 4 Prywatny kurs języka niderlandzkiego

4a Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie, mailem lub poprzez formularz na naszej stronie.

4b Zapłata za kurs przed rozpoczęciem kursu na nasze konto: 1430.48.872 Mila Educations.

4c W razie wcześniejszego przerwania nauki, nie przysługuje zwrot zapłaty.

4d W przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych, lekcja odbędzie się w innym terminie, uzgodnionym z klientem.

Art. 5 Materiały naukowe

5a Przez klienta kupione książki są własnością klienta.

5b Przez Mila Educations dodatkowo wydane materiały nie mogą być duplikowane lub podane dalej.

Art. 6 Prywatność

6a Wszystkie dane osobiste klientów Mila Educations, nie będą udostępniane osobom trzecim.

6b Dane klientów Mila Educations, udostępnione przez nich samych, służą wyłącznie przekazywaniu im informacji, o które proszą. Udostępniając swoje dane Mila Educations, klienci wyrażają tym na to zgodę.